Heating

Ogrevanje na elektriko

Ogrevanje je v hladnih mesecih bistvenega pomena. Ker se cene ves čas le višajo, predvsem kar zadeva primarne energente za ogrevanje, človek vsebolj teži k uporabi alternativnih virov energije. Eden od cenovno ugodnih in dostopnih je predvsem biomasa – posebej les. Ob upoštevanju dejstva, da je Slovenija zelo bogata z gozdovi, je odločitev za ogrevanje z lesom zelo primerna. Eden priljubljenih načinov ogrevanja na les je predvsem ogrevanje s kaminom. Za razliko od kotlov namestimo kamin nameščen v bivalnem prostoru, kateremu da le-ta še prav poseben čar ob zimskih večerih, ko zunaj sneži in se lahko brezskrbno prepustimo uživanju ob prasketanju v kurišču in plapolanju ognja in se predamo romantiki.
Tudi ogrevanje na elektriko je dandanes zelo popularno. Njegova prednost je, da ne potrebujemo velikih vložkov v drage ogrevalne sisteme, saj je prihodnost gradnje v manjših bivalnih prostorih z zelo dobro izolacijo, ki potrebujejo manj energije za centralno ogrevanje, prav zaradi tega pa bo vedno bolj smiselno ogrevanje z elektriko.V Evropski uniji je vedno bolj pomembno učinkovito centralno ogrevanje z elektriko na infrardeče sevalno toploto, ki se ponaša s pozitivnimi učinki na zdravje in ekologijo in tudi zato, ker ima IR energija neomejeno življenjsko dobo, sama investicija v tak sistem pa je precej nizka. Centralno ogrevanje na elektriko z infra paneli je tako že danes zelo poceni. Zagotovo se taka vrsta ogrevanja bolj izplača, kot centralno ogrevanje na olje ali plin, saj so stroški ogrevanja celih 45 % manjši.
Največja ovira za centralno ogrevanje na elektriko so ljudje, ki so ujeti v miselnost, da se centralno ogrevanje na elektirko ne izplača, kar je veljalo pred 20 leti. Čez nekaj let pa bo veljalo ravno nasprotno, stroški za centralno ogrevanje na elektriko bodo manjši, kot vse ostale vrste ogrevanja. Približuje se čas jeseni in zime in s tem nizkih temperatur. Zato je potrebno pred kurilno sezono opraviti preventiven pregled ogrevalnega sistema, saj največkrat napake na sistemu za ogrevanje ugotovimo takrat, ko je že prepozno.

Ogrevanje z lesenimi peleti

Približuje se čas jeseni in zime in s tem nizkih temperatur. Zato je potrebno pred kurilno sezono opraviti preventiven pregled ogrevalnega sistema, saj največkrat napake na sistemu za ogrevanje ugotovimo takrat, ko je že prepozno. Da ne bi po nepotrebnem zašli v težave sredi kurilne sezone, ko so temperature že nevzdržno nizke, raje pred sezono samo preverite, ali vaš sistem deluje nemoteno.
Peleti so nova alternativo kurilnemu olju in zemeljskemu plinu in so vsebolj popularni kot gorivo v modernih avtomatskih kotlih. Ker je ogrevenje z lesenimi peleti udobno, se ta vrsta ogrevanja lahko postavi ob bok ogrevanju s kurilnim oljem ali plinom. Umazanija in nečistost zraka sta pri ogrevanju z lesenimi peleti preteklost. To je domač energent, ki ni oddaljen tisoče kilometrov in zato odpadejo ostali dragi transportni stroški. Z ugodnejšo ceno in enakim udobjem pa je prednostno tudi dejstvo, da je to okolju prijazen energent. Za ogrevanje z lesenimi peleti potrebujemo pelete, ki se pridelujejo z suhega, odpadnega lesa iglavcev brez dodanih kemičnih primesi. Ta les se stisne pod močnim pritiskom v oblike valja premera približno šest milimetrov in dolžine do 30 milimetrov. Ker so peleti dejansko odpadni produkt v lesni industriji, je ogrevanje z lesenimi peleti zato zelo ugodno. Zanimivost ogrevanja z lesenimi peleti je tudi ta, da ne potrebujete dimnika, saj imajo peči na pelete prisiljen izpuh plinov. Peči za ogrevanje s peleti imajo vgrajen ventilator, zato ima dimna cev premer samo osem centimetrov in jo lahko vstavimo v zračnik ali skozi zunanjo steno.
Tudi ogrevanje s kaminom je ena priljubljenih variant ogrevanja, saj je relativno poceni in efektivna. Kamine delimo glede na način ogrevanja – izpih ali sevanje – in na vrsto kuriva. Ogrevanje s kamini je lahko zelo efektivno. Toplozračni kamini lahko ogrejejo tako glavni bivalni prostor kot tudi sosednje prostore, saj imajo naravno kroženje toplega zraka ali pa prisilno kroženje toplega zraka s pomočjo vgradnje ventilatorskega sistema.

Ogrevanje s kaminom

Približuje se čas jeseni in zime in s tem nizkih temperatur. Zato je potrebno pred kurilno sezono opraviti preventiven pregled ogrevalnega sistema, saj največkrat napake na sistemu za ogrevanje ugotovimo takrat, ko je že prepozno. Da ne bi po nepotrebnem zašli v težave sredi kurilne sezone, ko so temperature že nevzdržno nizke, raje pred sezono samo preverite, ali vaš sistem deluje nemoteno.
Ogrevanje s kaminom je ena priljubljenih variant ogrevanja, saj je Kamine delimo glede na način ogrevanja – izpih ali sevanje – in na vrsto kuriva. Ogrevanje s kamini je lahko zelo efektivno. Toplozračni kamini lahko ogrejejo tako glavni bivalni prostor kot tudi sosednje prostore, saj imajo naravno kroženje toplega zraka ali pa prisilno kroženje toplega zraka s pomočjo vgradnje ventilatorskega sistema. Akumulacijski kamini pa akumulirajo oddano toploto kurišča ter jo enakomerno in stalno prenašajo v prostor. Toplovodni kamini so tisti, ki izkoriščajo ogrevalno moč vode, tako da kaminski vložek ogreva vodo za ogrevalni sistem in imajo kotel v notranjosti kaminskega vložka ali plašč okoli kamina, po katerem kroži voda, ki prejema toploto neposredno od plamena. Segreta voda nato kroži po napeljavi, pri čemer postane vir toplote za ogrevalni sistem in sanitarno vodo.
Ker so temperature jeseni in pozimi dostikrat nestabilne, je pomembno vprašanje, ali je pri ogrevanju s kamini mogoče uravnavati temperaturo gretja. Nekateri kamini in peči na pelete imajo vgrajen digitalni zaslon za programiranje vžiga, ugašanja in uravnavanja toplote v vsem prostoru. Zato je uporaba teh kaminov in peči na pelete je razen začetnega polnjenja povsem avtomatska. Pri drugih sistemih ogrevanja s kaminom se lahko uravnava le jakost gorenja na podlagi dotoka zraka v kurišče. Večji kot je dotok , večja sta plamen in moč. Ogrevanje z lesenimi peleti in ogrevanje na elektriko sta poleg ogrevanja na kamin, ogrevanja s plinom in oljem ostali dve alternativi za efektivno ogrevanje. Alternativni vir, ki je trenutno anjbolj popularen, je sončna energija, saj ne škodi okolju.

Ogrevanje na olje

Približuje se čas jeseni in zime in s tem nizkih temperatur. Zato je potrebno pred kurilno sezono opraviti preventiven pregled ogrevalnega sistema, saj največkrat napake na sistemu za ogrevanje ugotovimo takrat, ko je že prepozno. Da ne bi po nepotrebnem zašli v težave sredi kurilne sezone, ko so temperature že nevzdržno nizke, raje pred sezono samo preverite, ali vaš sistem deluje nemoteno. Ogrevanje na olje je najbolj obremenilno za okolje, saj obremenjuje okolje z izpusti ogljikovega dioksida, zato bi ogrevanje na olje morali uporabljati v kotlih z najsodobnejšo tehnologijo delovanja. Ogrevanje na olje nima tako visokih izkoristkov, še posebej ne, č nimamo pravih kondenzacijskih kotlov, zato je v tem primeru ogrevanje na plin in poleg tega ni ena cenejših variant. Ob izgorevanju nastaja poleg tega veiko škodljivih snovi. Ogrevanje na olje je sicer nekonkurenčno ogrevanju na plin, ki ima odlične lastnosti in ga mnogi vidijo kot energent prihodnosti in mu dajejo prednost pred ogrevanjem s kaminom, ogrevanjem z lesenimi peleti in ogrevanjem na elektriko.
Za ogrevanje na olje so trenutno najboljša rešitev kondenzacijski kotli, ki zagotavljajo najbolj čisto zgorevanje in najvišje izkoristke delovanja sistema. Poleg tega brez težav in izgub prilagajajo delovanje potrebam po toploti in zmorejo vremensko vodeno regulacijo in s tem odziv na zunanje temperature. Izkoristki so v tem primeru visoki celo do 105 odstotkov, predvsem zato, ker se izkorišča tudi toplota v dimnih tuljavah kondenziranih dimnih plinov. Ti kotli so zato veliko bolj varčni do energenta in kljub temu dosežejo boljše učinke v primerjavi s še vedno zelo razširjenimi visokotemperaturnimi starejšimi kotli.
Kar zadeva kakovost, je le-ta lahko pri različnih ponudnikih različna. Kupec mora preveriti oziroma od ponudnika zahtevati podatke o kurilni vrednosti, ki mora biti najmanj 10,08 kWh/l. Pri tem sta odločilni tudi vsebnost žvepla in temperatura, pri kateri olje še ohrani tekoče stanje, sdaj mora po predpisih olje biti tekoče vsaj še pri – 9°C.

Ogrevanje na plin

Približuje se čas jeseni in zime in s tem nizkih temperatur. Zato je potrebno pred kurilno sezono opraviti preventiven pregled ogrevalnega sistema, saj največkrat napake na sistemu za ogrevanje ugotovimo takrat, ko je že prepozno. Da ne bi po nepotrebnem zašli v težave sredi kurilne sezone, ko so temperature že nevzdržno nizke, raje pred sezono samo preverite, ali vaš sistem deluje nemoteno. Ogrevanje na plin je primerna rešitev, ko potrebujete zanesljiv in varčen vir toplotne energije, ki ima mnoge tehnološke prednosti – predvsem je treba pri uporabi ogrevanja na plin izpostaviti prednostim, kot so visoki izkoristki, okolju prijazno izgorevanje in konkurenčna cena. Ko plin izgoreva, nastaja najmanj škodljivih snovi, prav tako plin ne sprošča vonja, prahu in delcev in ni nevaren talnici, zato je eno sredstev, ki jih spodbuja tudi država. Zaradi svojih odličnih lastnosti za ogrevanje plin mnogi vidijo kot energent prihodnosti in mu dajejo prednost pred ogrevanjem na olje, ogrevanjem s kaminom, ogrevanjem z lesenimi peleti in ogrevanjem na elektriko.
Ogrevanje na plin, posebej s cenovno ugodnejšim zemeljskim plinom, pa tudi z utekočinjenim naftnim plinom, je zelo praktično, zlasti z mešanico propan-butan, saj so izkoristki peči visoki, ogrevanje na plin omogoča dovršeno in energijsko varčno tehniko, pri kateri so tudi izpusti škodljivih snovi nizki, kar varuje okolje. Pod zemeljsko skorjo je zalog za ogrevanje na plin dovolj za najmanj 70 let in vsako leto se odkrivajo nove in nove zaloge. Zaloge plina so dosti večje od zalog nafte.
Uporaba zemeljskega plina omogoča velike prihranke, zato se potrošniki radi odločijo za ogrevanje na plin. Zemeljski plin se uporablja za različne zadeve: v industriji, za komercialno rabo pri ogrevanju in hlajenju, v široki potrošnji za gospodinjstva, za proizvodnjo električne energije, kot surovina za pridobivanje umetnih gnojil in metanola in tudi za pogon motornih vozil. Je zelo čist in poceni energent, še posebej, ko ga uporabljamo neposredno za ogrevanje in pripravo tople vode ter pri generaciji električne energije.

Ogrevanje

Ogrevanje je v hladnih mesecih bistvenega pomena. Ker se cene ves čas le višajo, predvsem kar zadeva primarne energente za ogrevanje, človek vsebolj teži k uporabi alternativnih virov energije. Eden od cenovno ugodnih in dostopnih je predvsem biomasa – posebej les. Ob upoštevanju dejstva, da je Slovenija zelo bogata z gozdovi, je odločitev za ogrevanje z lesom zelo primerna. Eden priljubljenih načinov ogrevanja na les je predvsem ogrevanje s kaminom. Za razliko od kotlov namestimo kamin nameščen v bivalnem prostoru, kateremu da le-ta še prav poseben čar ob zimskih večerih, ko zunaj sneži in se lahko brezskrbno prepustimo uživanju ob prasketanju v kurišču in plapolanju ognja in se predamo romantiki.
Tudi ogrevanje na plin je primerna rešitev. Plin je zanesljiv in varčen vir toplotne energije, ki ima mnoge tehnološke prednosti – predvsem je treba pri uporabi plinastih goriv za sodobno ogrevanje stanovanj in sanitarne vode izpostaviti prednostim, kot so visoki izkoristki, okolju prijazno izgorevanje in konkurenčna cena. Ko plin izgoreva, nastaja najmanj škodljivih snovi, prav tako plin ne sprošča vonja, prahu in delcev in ni nevaren talnici, zato je eno sredstev, ki jih spodbuja tudi država. Zaradi svojih odličnih lastnosti za ogrevanje plin mnogi vidijo kot energent prihodnosti. Ogrevanje z lesenimi peleti in ogrevanje na elektriko sta poleg zgoraj navedenih se dve alternativi za efektivno ogrevanje. Alternativni vir, ki je trenutno anjbolj popularen, je sončna energija, saj ne škodi okolju.
Približuje se čas jeseni in zime in s tem nizkih temperatur. Zato je potrebno pred kurilno sezono opraviti preventiven pregled ogrevalnega sistema, saj največkrat napake na sistemu za ogrevanje ugotovimo takrat, ko je že prepozno. Da ne bi po nepotrebnem zašli v težave sredi kurilne sezone, ko so temperature že nevzdržno nizke, raje pred sezono samo preverite, ali vaš sistem deluje nemoteno.

Impressum

Copyright © 2012. All Rights Reserved.